Etikettarkiv: loggbok

Loggbok – Linoleum åk6

När du har börjat skära ut din bild i linoleum svarar då på de här frågorna. Svara på frågorna i samma google dokument som du har skrivit bildanalysen i.

 1. Vad gjorde du på lektionen?
 2. Behövde du ändra din skiss för att den ska gå att skära ut i linoleum?
 3. Hur upplevde du att det var att arbeta i linoluem?
 4. Stötte du på några svårigheter idag? Hur löste du dem i så fall?
 5. Har du arbetat självständigt och fått ditt arbete att gå framåt idag? Hur gjorde du i så fall?
 6. Lägg in bilder på ditt arbete som det ser ut nu.

Berättande bilder -> åk 6

På dagens lektion ska du skriva i din loggbok. Kopiera frågorna och klistra in i ditt loggboksdokument på Google drive. 

Loggbok 22 april – skiss

 1. Var har du fått din idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat dig?
 3. Hur har du arbetat? (använd inte bara ordet bra, förklara vad du gjorde när du arbetade bra).
 4. Vad har varit svårt? Varför var det svårt? Hur löste du det?
 5. Vad är du nöjd med? Varför?
 6. Vad vill du uttrycka/berätta med din bild?
 7. Lägg in bilder på dina skisser och det konstverk som du utgår ifrån i ditt loggboksdokument.

 

Berättande bilder -> åk 6

Nu är det dags för ett nytt arbetsområde. Denna gång handlar det om berättande bilder. Vi möts dagligen av massor av bilder och det är bra att ha några knep för att förstå sig på bilder och hur de påverkar oss.

Du hittar alla dokument vi ska använda HÄR

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_(copy)_-_WGA12732.jpg

Loggbok åk 6 — 7 maj 2014

Här är dagens loggboksfrågor. Svara i en kommentar!

1. Vilken bild valde du att göra en parafras på?

2. Hur tycker du att det var att göra en bildanalys? Varför tycker du det?

3. Vad lärde du dig på lektionen?

4. Bedöm dig själv, hur arbetade du? Kan du göra något annorlunda på nästa lektion?

5. Lägg till en bild på din skiss, fotografera med photoboot.

MOTIVERA DINA SVAR!

Fotografi – bildsamtal åk 6

På sista lektionen i det här arbetsområdet ska du presentera dina fotografier i ett bildsamtal. Innan vi har bildsamtalet ska du fundera på dessa frågor:

 1. Vad är du nöjd med?
 2. Vad skulle du vilja göra om?
 3. Vad var svårt?
 4. Har du något råd till någon som ska göra den här uppgiften?

Du ska även svara på dessa frågor i ett google dokument. Tänk på hur du arbetade under hela fotografitemat (4 lektioner).

 1. Är du nöjd med resultatet? Varför/ varför inte?
 2. Stötte du på något problem? Vad var det i så fall för problem och hur löste du det?
 3. Är det något som du skulle vilja ändra på om du spolade tillbaka tiden? Varför då?
 4. Hur tycker du att din arbetsinsats var? Beskriv med fler ord än bra. Du kan tex. svara på dessa frågor: Hur arbetade du? Vad gjorde du för att få arbetet att gå framåt. Vad kan du göra bättre i framtiden?
 5.  Vilket betyg tycker du att du ska få på det här momentet? Läs igenom betygskriterierna innan du svarar.

Betygskriterier:

Loggbok 21/10 – Åk 5

Sista lektionen för grupp 5:3 och 5:4 för den här gången. Idag har vi bildsamtal och ni gör det sista på era illustrationer.

I loggboken ska du bedöma din arbetsinsats för det här arbetsområdet. Till din hjälp har du de här frågorna:

 1. Beskriv vad du har i det här arbetsområdet.
 2. Är du nöjd med resultatet? Varför?
 3. Vad har varit svårt? Varför?
 4. Stötte du på något problem? Hur löste du problemet?
 5. Hur tycker du att du arbetat på lektionen? Varför tycker du det?
 6. Hur kan du förbättra sättet du skapar på?

Kunskapskrav, motivera ditt svar – tycker du att du kan: 

 • använda dig av illustrationer för att stärka en texts budskap.
 • komma på egna idéer och behöver inte mycket hjälp av Diana för att komma på idéer – du arbetar självständigt.
 • skriva loggbok och bedöma ditt eget arbete. Du skriver med flera meningar om hur ditt arbete har gått., vad du kan göra bättre osv.
 • presentera ditt arbete muntligt

Bildredigering – åk6

Idag ska du redigera dina 5 bästa fotografier som du tagit. Det gör du på sidan picmonkey.com. Om du vet någon annan sida där du kan redigera din bilder går det också bra.

1. Redigera 5 bilder och spara dem i Bild mappen på din dator. Döp bilderna till ditt namn! tex. Diana1, diana2, diana3, diana4,diana5

2. Dela/maila/airdroppa bilderna till mig.

3. Skär ut 5 stycken passpartouer/ramar till dina bilder. Skriv namn på dem.

4. Skriv svar på frågorna nedan och dela dokumentet med mig. Skriv i samma dokument som sist. dianahallbergsvb@gmail.com.

 1. Vad gjorde du på dagens lektion?
 2. Vad lärde du dig på dagens lektion?
 3. Behöver du hjälp med något för att komma vidare?
 4. Hur tycker du att du arbetade under lektionen? Bedöm dig själv! Använd fler ord än bara tex. bra eller dåligt.
 5. Vad i ditt arbetssätt kan du göra bättre på nästa lektion?

Passepartout

Illustration 7/10 -Åk5

I slutet av lektionen ska du idag svara på dessa frågor i din loggbok. Skriv i samma dokument som du gjorde sist.

 1. Beskriv vad du har gjort på lektionen.
 2. Är du nöjd med resultatet? Varför?
 3. Stötte du på något problem? Hur löste du problemet?
 4. Hur tycker du att du arbetat på lektionen?
 5. Kan du förbättra sättet du arbetar på, på nästa lektion?

Dela dokumentet med: dianahallbergsvb@gmail.com

Fotografi åk 6 —> 2/10-2013

Idag får du ytterligare tid att fotografera närbilder på den plats du valde förra veckan.  När halva lektionen har gått så kommer jag att visa hur du redigerar bilderna, du behöver då 5 bilder som du är nöjd med.

När du fotograferar tänk på att:

 •  gå nära, så att nästan inte går att se vad det är du fotograferar
 • håll kameran stilla när du fotograferar
 • håll in knappen halvt tills den gröna rutan kommer upp för att få bilden skarp

LOGGBOK

I slutet av lektionen ska du svara på dessa frågor i ett google dokument.

Döp dokumentet till ”Bild 2/10”.

 1. Vad gjorde du på dagens lektion?
 2. Hann du med det du hade tänkt? Varför?
 3. Vad lärde du dig på dagens lektion?
 4. Behöver du hjälp med något för att komma vidare?
 5. Har du någon fråga till mig? Eller är det något mer som du skulle vilja att jag går igenom?
 6. Hur tycker du att du arbetade under lektionen? Bedöm dig själv! Använd fler ord än bara bra.
 7. Dela dokumentet med: dianahallbergsvb@gmail.com