Etikettarkiv: bildanalys

Parafras åk 5

Årskurs 5 har under höstterminen arbetat med att göra parafraser på historiska bilder. Först gjordes en bildanalys och sedan fortsatte arbetet med att man skapade sin egen idé utifrån den bild man gjort bildanalys på.

Här är mer detaljerad information om lektionsupplägget.

Elevexempel:

Berättande bilder -> åk 6

Nu är det dags för ett nytt arbetsområde. Denna gång handlar det om berättande bilder. Vi möts dagligen av massor av bilder och det är bra att ha några knep för att förstå sig på bilder och hur de påverkar oss.

Du hittar alla dokument vi ska använda HÄR

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_(copy)_-_WGA12732.jpg

Bildanalys åk 6

1. Välj en av bilderna som finns längst ner.

2. Gör en bildanalys, svara på frågorna här nedanför i en kommentar. Skriv också vilken bild du valt.

3. Gör en skiss på hur din parafras, egna version av konstverket du valt ska bli.

4. Skriv loggbok!

Bildanalysfrågor

 1. Vilken bild har du valt?
 2. Denotationer: Vilka föremål och händelser ser du i bilden? Vilka substantiv och verb finns med? Här får du inte tolka/tycka om bilden.
 3. Konnotationer: Vad händer i bilden? Beskriv bilden med adjektiv. Här får du inte tolka/tycka om bilden. 
 4. Privata ascossiationer: Vilka ascossiationer får du när du ser bilden? Vad kommer du att  tänka på? Något minne? Något du undrar över?
 5. Kontext: Vilket är bildens syfte tror du? Varför ser den ut som den gör? Vilken funktion fyller den? Vad har den använts till?
 6. Vet du något om konstnären? Ta reda på någon fakta om konstnären och konstverket.

Välj mellan de här bilderna

The Temptation of St. Anthony – Salvador Dali

Skriet – Edvard Munch

Weeping woman – Pablo Picasso

The Storm on the Sea of Galilee

The Storm on the Sea of Galilee – Rembrandt

The face of Mae West – Salvador Dali

Guernica - Pablo Picasso

Guernica – Pablo Picasso

Sista nattvarden – Leonardo da Vinci

Vallmo fält – Claude Monet

Bildanalys åk 6

Vad ska du göra?

1. Välj en konstbild från google.com/culturalinstitute  (ditt arbete underlättas om det finns människor på bilden). Kopiera in bilden i ett google dokument.

2. Du ska skriva en text utifrån bilden du skriver i din loggbok. I loggboken finns frågor som stöd. ,Därefter ska du muntligt berätta om din bild med hjälp av skärminspelning. Filmen delar du sedan med dianahallbergsvb@gmail.com

3. Använd samma konstverk och gör din egen version i den teknik som du väljer. Du planerar ditt arbete i din loggbok.

Här kan du hitta ett konstverk att göra din bildanalys på.

Louvren

google.com/culturalinstitute

Moderna museet – 50 bilder

www.artcyclopedia.com

 

Loggbok 21/10 – Åk 5

Sista lektionen för grupp 5:3 och 5:4 för den här gången. Idag har vi bildsamtal och ni gör det sista på era illustrationer.

I loggboken ska du bedöma din arbetsinsats för det här arbetsområdet. Till din hjälp har du de här frågorna:

 1. Beskriv vad du har i det här arbetsområdet.
 2. Är du nöjd med resultatet? Varför?
 3. Vad har varit svårt? Varför?
 4. Stötte du på något problem? Hur löste du problemet?
 5. Hur tycker du att du arbetat på lektionen? Varför tycker du det?
 6. Hur kan du förbättra sättet du skapar på?

Kunskapskrav, motivera ditt svar – tycker du att du kan: 

 • använda dig av illustrationer för att stärka en texts budskap.
 • komma på egna idéer och behöver inte mycket hjälp av Diana för att komma på idéer – du arbetar självständigt.
 • skriva loggbok och bedöma ditt eget arbete. Du skriver med flera meningar om hur ditt arbete har gått., vad du kan göra bättre osv.
 • presentera ditt arbete muntligt