Etikettarkiv: åk6

Loggbok – Linoleum åk6

När du har börjat skära ut din bild i linoleum svarar då på de här frågorna. Svara på frågorna i samma google dokument som du har skrivit bildanalysen i.

 1. Vad gjorde du på lektionen?
 2. Behövde du ändra din skiss för att den ska gå att skära ut i linoleum?
 3. Hur upplevde du att det var att arbeta i linoluem?
 4. Stötte du på några svårigheter idag? Hur löste du dem i så fall?
 5. Har du arbetat självständigt och fått ditt arbete att gå framåt idag? Hur gjorde du i så fall?
 6. Lägg in bilder på ditt arbete som det ser ut nu.

Berättande bilder -> åk 6

På dagens lektion ska du skriva i din loggbok. Kopiera frågorna och klistra in i ditt loggboksdokument på Google drive. 

Loggbok 22 april – skiss

 1. Var har du fått din idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat dig?
 3. Hur har du arbetat? (använd inte bara ordet bra, förklara vad du gjorde när du arbetade bra).
 4. Vad har varit svårt? Varför var det svårt? Hur löste du det?
 5. Vad är du nöjd med? Varför?
 6. Vad vill du uttrycka/berätta med din bild?
 7. Lägg in bilder på dina skisser och det konstverk som du utgår ifrån i ditt loggboksdokument.

 

Berättande bilder -> åk 6

Nu är det dags för ett nytt arbetsområde. Denna gång handlar det om berättande bilder. Vi möts dagligen av massor av bilder och det är bra att ha några knep för att förstå sig på bilder och hur de påverkar oss.

Du hittar alla dokument vi ska använda HÄR

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_(copy)_-_WGA12732.jpg

Filmprojekt ”Klassisk saga i remake”

Med årskurs 6 har jag startat upp ett filmprojekt. Eleverna ska i grupper om 3-5 personer skapa en film med tema ”Klassisk saga i remake”. De väljer en klassisk saga som de ändrar om så att sagan får tex. ett nytt slut.

Här är ett gäng dokument som vi använt för att starta igång filmprojektet.

Planering (för eleverna)
Storyboard/bildmanus
Vad ska du kunna?
Intro – presentation

Mer om filmskapande kan man läsa på www.voodoofilm.org.

filmprojekt

 

Fotografi – bildsamtal åk 6

På sista lektionen i det här arbetsområdet ska du presentera dina fotografier i ett bildsamtal. Innan vi har bildsamtalet ska du fundera på dessa frågor:

 1. Vad är du nöjd med?
 2. Vad skulle du vilja göra om?
 3. Vad var svårt?
 4. Har du något råd till någon som ska göra den här uppgiften?

Du ska även svara på dessa frågor i ett google dokument. Tänk på hur du arbetade under hela fotografitemat (4 lektioner).

 1. Är du nöjd med resultatet? Varför/ varför inte?
 2. Stötte du på något problem? Vad var det i så fall för problem och hur löste du det?
 3. Är det något som du skulle vilja ändra på om du spolade tillbaka tiden? Varför då?
 4. Hur tycker du att din arbetsinsats var? Beskriv med fler ord än bra. Du kan tex. svara på dessa frågor: Hur arbetade du? Vad gjorde du för att få arbetet att gå framåt. Vad kan du göra bättre i framtiden?
 5.  Vilket betyg tycker du att du ska få på det här momentet? Läs igenom betygskriterierna innan du svarar.

Betygskriterier:

Bildredigering – åk6

Idag ska du redigera dina 5 bästa fotografier som du tagit. Det gör du på sidan picmonkey.com. Om du vet någon annan sida där du kan redigera din bilder går det också bra.

1. Redigera 5 bilder och spara dem i Bild mappen på din dator. Döp bilderna till ditt namn! tex. Diana1, diana2, diana3, diana4,diana5

2. Dela/maila/airdroppa bilderna till mig.

3. Skär ut 5 stycken passpartouer/ramar till dina bilder. Skriv namn på dem.

4. Skriv svar på frågorna nedan och dela dokumentet med mig. Skriv i samma dokument som sist. dianahallbergsvb@gmail.com.

 1. Vad gjorde du på dagens lektion?
 2. Vad lärde du dig på dagens lektion?
 3. Behöver du hjälp med något för att komma vidare?
 4. Hur tycker du att du arbetade under lektionen? Bedöm dig själv! Använd fler ord än bara tex. bra eller dåligt.
 5. Vad i ditt arbetssätt kan du göra bättre på nästa lektion?

Passepartout

Fotografi åk 6 – gestalta låttext

Förra lektionen fick ni i uppdrag att välja en låttext. Dagens uppgift är att gestalta låttexten med fotografier. Bilderna som du fotograferar ska passa till låttexten. Fotografera många bilder! I slutet får du bara välja 1 bild som beskriver hela texten.

OBS! Avslöja inte vilken låt du valt till de andra i gruppen. På sista lektionen får de gissa vilken låt som du har fotograferat.

1. Om du inte redan har mailat mig vilken låt du har valt så ska du berätta det för mig.

2. Skissa på ett papper de bildidéer du har till de fotografier du ska ta. Fotografera dina skisser. Bilderna på skisserna ska senare läggas in i bloggen i dagens blogginlägg. Du ska innan du går iväg och fotograferar visa upp minst 5 bildskisser som du tecknat i blyerts.

3. Fotografera!

4. För över bilderna till din dator. Döp händelsen till dagens datum + låttext.

5. Välj ut 1 bild

6. Titta på retuschfilmen som du hittar här på bloggen.

7. Retuschera bilden

8. Dela eller maila den bild du valt ut och maila den till mig så skriver jag ut den till nästa vecka. Maila eller dela med dianahallbergsvb@gmail.com

9. Skriv ett blogginlägg där du svarar på frågorna:

 • Hann du med det du hade tänkt? Varför, varför inte?
 • Vad lärde du dig på dagens lektion?
 • Behöver du hjälp med något för att komma vidare? eller stötte du på något problem?
 • Hur ska du få den hjälpen? eller lösa problemet?
 • Vad är nästa steg ?
 • Har du någon fråga till mig? Eller är det något mer som du skulle vilja att jag går igenom?
 • Är det något material du saknar för att kunna komma vidare i ditt arbete?

BW foto: Diana Hallberg

Åk 6 – Retuschera bilder

Som en del i fototemat ska du visa att du kan retuschera en bild digitalt.

Titta på den här filmen och börja sen retuschera din bild. Om det var något steg du inte hängde med på så:

1. se filmen igen

2. fråga en kompis eller

3. fråga mig

Läxa till 11 september 2013

Välj ut en låttext som du gillar. Du ska nästa lektion gestalta den låttexten med fotografier.

Avslöja inte vilken låt du valt till de andra i gruppen. På sista lektionen får de gissa vilken låt som du har fotograferat.

Maila mig ditt låtval senast kl.9.00 onsdag den 11 september. Min mailaddress är dianahallbergsvb@gmail.com.