Kategoriarkiv: Loggbok åk6

Loggbok – Tryck

Skriv i ditt loggboksdokument på drive.

 1. Hur var det att trycka? Blev det som du tänkt det? Behöde du ändra något? Vad i så fall?
 2. Hur nöjd är du med din arbetsinsats?
 3. Vad är du mest nöjd med? Varför?
 4. Vad skulle du vilja ändra? Varför?
 5. Har du arbetat självständigt och fått ditt arbete att gå framåt idag?

 

Loggbok – Linoleum åk6

När du har börjat skära ut din bild i linoleum svarar då på de här frågorna. Svara på frågorna i samma google dokument som du har skrivit bildanalysen i.

 1. Vad gjorde du på lektionen?
 2. Behövde du ändra din skiss för att den ska gå att skära ut i linoleum?
 3. Hur upplevde du att det var att arbeta i linoluem?
 4. Stötte du på några svårigheter idag? Hur löste du dem i så fall?
 5. Har du arbetat självständigt och fått ditt arbete att gå framåt idag? Hur gjorde du i så fall?
 6. Lägg in bilder på ditt arbete som det ser ut nu.

Berättande bilder -> åk 6

På dagens lektion ska du skriva i din loggbok. Kopiera frågorna och klistra in i ditt loggboksdokument på Google drive. 

Loggbok 22 april – skiss

 1. Var har du fått din idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat dig?
 3. Hur har du arbetat? (använd inte bara ordet bra, förklara vad du gjorde när du arbetade bra).
 4. Vad har varit svårt? Varför var det svårt? Hur löste du det?
 5. Vad är du nöjd med? Varför?
 6. Vad vill du uttrycka/berätta med din bild?
 7. Lägg in bilder på dina skisser och det konstverk som du utgår ifrån i ditt loggboksdokument.

 

Loggbok 21 maj – åk 6

Här är dagens loggboksfrågor. Svara i en kommentar!

1. Vad har du gjort idag på lektionen?

2. Hur tycker du att ditt arbete har gått hittills? MOTIVERA varför!

3. Har du stött på några problem? Hur löste du dem i så fall?

4.. Bedöm dig själv, hur arbetade du? Behöver du bli bättre på något? Motivera varför.

5. Skulle du vilja förändra det du gjort? Hur i så fall? och VARFÖR?

6.  Lägg till en bild på det du gjort idag, fotografera med photoboot.

14 maj loggbok – åk6

Här är dagens loggboksfrågor. Svara i en kommentar!

1. Vad har du gjort idag på lektionen?

2. Bilder berättar/uttrycker oftast något.Det kan vara en känsla, en åsikt m.m. Vad kommer din bild/skulptur att berätta/uttrycka?

3. Bedöm dig själv, hur arbetade du? Kan du göra något annorlunda på nästa lektion?

4. Lägg till en bild på det du gjort idag, fotografera med photoboot.

MOTIVERA DINA SVAR!

Loggbok åk 6 — 7 maj 2014

Här är dagens loggboksfrågor. Svara i en kommentar!

1. Vilken bild valde du att göra en parafras på?

2. Hur tycker du att det var att göra en bildanalys? Varför tycker du det?

3. Vad lärde du dig på lektionen?

4. Bedöm dig själv, hur arbetade du? Kan du göra något annorlunda på nästa lektion?

5. Lägg till en bild på din skiss, fotografera med photoboot.

MOTIVERA DINA SVAR!