Kategoriarkiv: Bildanalys åk 6

Berättande bilder -> åk 6

På dagens lektion ska du skriva i din loggbok. Kopiera frågorna och klistra in i ditt loggboksdokument på Google drive. 

Loggbok 22 april – skiss

 1. Var har du fått din idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat dig?
 3. Hur har du arbetat? (använd inte bara ordet bra, förklara vad du gjorde när du arbetade bra).
 4. Vad har varit svårt? Varför var det svårt? Hur löste du det?
 5. Vad är du nöjd med? Varför?
 6. Vad vill du uttrycka/berätta med din bild?
 7. Lägg in bilder på dina skisser och det konstverk som du utgår ifrån i ditt loggboksdokument.

 

Berättande bilder -> åk 6

Nu är det dags för ett nytt arbetsområde. Denna gång handlar det om berättande bilder. Vi möts dagligen av massor av bilder och det är bra att ha några knep för att förstå sig på bilder och hur de påverkar oss.

Du hittar alla dokument vi ska använda HÄR

Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_(copy)_-_WGA12732.jpg

Bildanalys åk 6

1. Välj en av bilderna som finns längst ner.

2. Gör en bildanalys, svara på frågorna här nedanför i en kommentar. Skriv också vilken bild du valt.

3. Gör en skiss på hur din parafras, egna version av konstverket du valt ska bli.

4. Skriv loggbok!

Bildanalysfrågor

 1. Vilken bild har du valt?
 2. Denotationer: Vilka föremål och händelser ser du i bilden? Vilka substantiv och verb finns med? Här får du inte tolka/tycka om bilden.
 3. Konnotationer: Vad händer i bilden? Beskriv bilden med adjektiv. Här får du inte tolka/tycka om bilden. 
 4. Privata ascossiationer: Vilka ascossiationer får du när du ser bilden? Vad kommer du att  tänka på? Något minne? Något du undrar över?
 5. Kontext: Vilket är bildens syfte tror du? Varför ser den ut som den gör? Vilken funktion fyller den? Vad har den använts till?
 6. Vet du något om konstnären? Ta reda på någon fakta om konstnären och konstverket.

Välj mellan de här bilderna

The Temptation of St. Anthony – Salvador Dali

Skriet – Edvard Munch

Weeping woman – Pablo Picasso

The Storm on the Sea of Galilee

The Storm on the Sea of Galilee – Rembrandt

The face of Mae West – Salvador Dali

Guernica - Pablo Picasso

Guernica – Pablo Picasso

Sista nattvarden – Leonardo da Vinci

Vallmo fält – Claude Monet