8-bitars porträtt

Terminen startade jag med att alla elever i mina bildgrupper gör 8-bitars självporträtt (åk3-6). Idén kommer från en bildlärares blogg, http://thomaselementaryart.blogspot.se.

Självporträtten ska sen sättas upp på en vägg med rubriken ”Vi kan nå våra mål”.

Jag introducerade uppgiften med hjälp av en Prezipresentation, jag berättade lite kort om vad 8-bitar är och visade några exempel på hur porträtten kan se ut.

 

Några av mina elevers porträtt.

Lektionstips – Självporträttscollage

Gör ett självporträttscollage

På min skola får vi tillgång till elevernas skolfoton som jag skrivit ut. Man kan ju förstås fotografera egna porträttbilder och skriva ut. Eleverna ska göra ett collage som berättar något om personen, tex. vad den gillar/ogillar, vad den gör på fritiden, vad den tänker på m.m

 1. Varje elev får en bild på sig själv
 2. Måla en bakgrund
 3. Klipp ut bilder/former ur tidningar, färgatpapper eller böcker
 4. Klistra sen fast bilderna och porträttet

Avsluta med att alla får presentera sin bild

 1. Vad är du nöjd med?
 2. Stötte du på något problem? Hur löste du det i sånt fall?

Sist kan eleverna i gruppen få gissa vad de tror eleven vill berätta om sig själv med sitt collage.

 

 

IMG_0914IMG_0903

Parafras åk 5

Årskurs 5 har under höstterminen arbetat med att göra parafraser på historiska bilder. Först gjordes en bildanalys och sedan fortsatte arbetet med att man skapade sin egen idé utifrån den bild man gjort bildanalys på.

Här är mer detaljerad information om lektionsupplägget.

Elevexempel:

Loggbok – Tryck

Skriv i ditt loggboksdokument på drive.

 1. Hur var det att trycka? Blev det som du tänkt det? Behöde du ändra något? Vad i så fall?
 2. Hur nöjd är du med din arbetsinsats?
 3. Vad är du mest nöjd med? Varför?
 4. Vad skulle du vilja ändra? Varför?
 5. Har du arbetat självständigt och fått ditt arbete att gå framåt idag?

 

Loggbok – Linoleum åk6

När du har börjat skära ut din bild i linoleum svarar då på de här frågorna. Svara på frågorna i samma google dokument som du har skrivit bildanalysen i.

 1. Vad gjorde du på lektionen?
 2. Behövde du ändra din skiss för att den ska gå att skära ut i linoleum?
 3. Hur upplevde du att det var att arbeta i linoluem?
 4. Stötte du på några svårigheter idag? Hur löste du dem i så fall?
 5. Har du arbetat självständigt och fått ditt arbete att gå framåt idag? Hur gjorde du i så fall?
 6. Lägg in bilder på ditt arbete som det ser ut nu.

Berättande bilder -> åk 6

På dagens lektion ska du skriva i din loggbok. Kopiera frågorna och klistra in i ditt loggboksdokument på Google drive. 

Loggbok 22 april – skiss

 1. Var har du fått din idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat dig?
 3. Hur har du arbetat? (använd inte bara ordet bra, förklara vad du gjorde när du arbetade bra).
 4. Vad har varit svårt? Varför var det svårt? Hur löste du det?
 5. Vad är du nöjd med? Varför?
 6. Vad vill du uttrycka/berätta med din bild?
 7. Lägg in bilder på dina skisser och det konstverk som du utgår ifrån i ditt loggboksdokument.